logo
uil

Disclaimer

Informatievoorziening website

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op onze website. De volledigheid en actualiteit van de inhoud van de site wordt echter niet gegarandeerd. Aan deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige door de gebruiker of door een ander geleden schade die het gevolg is van het gebruik van informatie op deze website, of van beslissingen of mededelingen die gebaseerd zijn op informatie op deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.

Verwijzingen of hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet ons eigendom zijn, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Wij zijn niet aansprakelijk en niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software of bestanden die u daarvan zou kunnen downloaden.

Auteursrecht

Op deze website rust een auteursrecht van Watermolen Uylenborgh. De informatie die op deze site staat, mag echter vrij worden verspreid, mits voor niet-commerciële doeleinden, en tenzij nadrukkelijk wordt aangegeven dat de aangeboden informatie niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Bij gebruik van de informatie van deze website dient altijd bronvermelding plaats te vinden. Andere vormen van gebruik of uitgave zijn alleen toegestaan, indien hiervoor schriftelijke toestemming van Watermolen Uylenborgh is verkregen